Katty Hauptman Historiska museet
Påverka arbetet med jämställdhet på museerna

Vill du vara med och påverka arbetet med Statens historiska museers regeringsuppdraget ”att utveckla nya metoder för mer jämställd representation i samlingar och utställningar”?

Anmäl dig till vår hearing-workshopdag 31 maj! Gå också med i diskussionsgruppen JÄMUS på Mötesplats museer. Där kan du fråga, diskutera och ge oss tips på goda exempel som kan inspirera.

Follow on Tumblr