Katty Hauptman Historiska museet
Gränslöst på #Historiska museet

I går hade vi intern vernissage på utställningen “Gränslöst - en global upptäcktsfärd på Historiska museet”. Det här är ett ämne som förtjänar stor uppmärksamhet, inte trots att vi är på “Sveriges” Historiska museum, utan just därför. I alla tidsperioder från stenåldern fram till idag finns exempel på utbyte av kunskaper mellan människor i olika regioner och traditioner. Mycket av det svenska har uppstått i möten mellan olika kulturer. Det är spännande tycker jag.

Museichefen Lars Amréus funderar kring introduktionstexten.

Fredrik Svanberg har i flera inlägg på sin blogg skrivit om att de globala aspekterna i historien syns ganska lite i museet. Föremålen är klassificerade efter var i Sverige de har hittats och inte efter var de har sitt ursprung. Många av de finaste sakerna i samlingarna kommer från andra håll i världen. Se Fredriks 20-i-topp-lista här.

Denna nordindiska Buddha finns i utställningen Vikingar och är en av flera representanter för religiösa korsvägar. Foto från Historiska museets Flickrström.

Det är alltså inte alltid det internationella sammanhanget framgår i basutställningarnas berättelser. Därför har vi nu skapat en “gränslös” introduktion i museets entréhall. Här presenteras fem centrala teman som sedan kan följas genom utvalda föremål i alla våra utställningar. Vi har valt att gruppera berättelserna i utbyte av: kunskaper, språk, religion, seder och bruk, samt dräkt och mode.

Varför finns världen? Ett tema i Gränslöst handlar om religion.

Som besökare får du med dig en folder och kan bege dig ut på din globala upptäcktsfärd. Konceptet börjar i liten skala, men kan efterhand byggas på med fler delar. Världen är på tillväxt på Historiska museet!

Follow on Tumblr